Skip navigation

Pràcticament totes les maletes Boxfort, poden incorporar compartiments per a accessoris, portadocuments, plafons porta eines, escumes pretroquelades, etc. Disposem de diferents materials per la fabricaci&oacute. Serveixin d’exemple les imatges que mostrem.

Poden posar-se en amb nosaltres per a buscar la solució d’un professional.

El podem ajudar? Contacti amb nosaltres