Skip navigation

per BOXFORT

Polybutler i Polyno, maletes hobby

POLYBUTLER la maleta per a tot i per a tothom. Polybutler està fabricada en plàstic ABS altament resistent als impactes, canvis de temperatura i humitat, el que la converteix en una maleta de gran durabilitat. Polybutler amb el seu interior de calaixos extraïbles és ideal per a l’emmagatzematge d’eines i petites peces.

POLYNO organitzador estàndard i universal per professional i hobby. Ideal per a emmagatzematge i transport de petites peces. Polyno és una maleta d’obertura frontal equipada amb 4 calaixos senzills i un de doble. Fabricada en plàstic ABS altament resistent als impactes, canvis de temperatura i humitat, el que la converteix en una maleta de gran durabilitat.

[]


Polybutler y Polyno, maletas hobby

POLYBUTLER la maleta para todo y para todos. Polybutler esta fabricada en plástico ABS altamente resistente a los impactos, cambios de temperatura y humedad, lo que la convierte en una maleta de gran durabilidad. Polybutler con su interior de cajones extraíbles es ideal para el almacenamiento de herramientas y pequeñas piezas.

POLYNO organizador estándar y universal para profesional y hobby. Ideal para almacenamiento y transporte de pequeñas piezas. Polyno es una maleta de apertura frontal equipada con 4 cajones sencillos y uno doble. Fabricada en plástico ABS altamente resistente a los impactos, cambios de temperatura y humedad, lo que la convierte en una maleta de gran durabilidad.

[]